top of page

ÚVERY NA BÝVANIE

Súčasná situácia na Slovensku prináša mnohé výzvy, ktorým musia jeho obyvatelia čeliť. Krízové obdobie prinieslo do našich domácností ťažkosti, ktorých riešenie je pre bežného človeka obtiažne. Mnohí ľudia riešia svoju situáciu ľahko dostupnými úvermi, ktoré však so sebou nesú vysoké úroky. Do tejto skupiny úverov môžeme zaradiť úvery na kreditných kartách, nákup tovaru na splátky alebo rýchle pôžičky od nebankových úverových spoločností. Na neznesiteľnosť úrokových sadzieb niektorých pôžičkových spoločností reagovala aj slovenská legislatíva, keď upravila podmienky za akých môžu byť klientom poskytované úvery. Napriek tomu mnohé slovenské domácnosti sužujú vysoké splátky, ba až hrozby exekúcie.

Za týchto okolností sa čoraz naliehavejšou stáva požiadavka skutočne komplexného riešenia finančnej situácie klientov. My v spoločnosti trinity QQ sa  prostredníctvom overených produktov od svojich partnerov pomáhame klientom zbaviť ťarchy neúnosných úrokov, a tým im navraciame pozitívny pohľad na budúcnosť.

Úverové služby teda neposkytujeme iba výlučne ako súčasť služieb pri riešení financovania výstavby alebo kúpy nehnuteľností, ale aj samostatne v situáciách pri kúpe áut, refinancovaní starých úverov a iných.

bottom of page