ŽIVOTNÉ SITUÁCIE BEZ PREKVAPENÍ

Z dôvodu určitej straty dôvery vo finančnej sfére ako aj praktikám časti poisťovacích agentov sa poistenie ako pojem začalo spájať s termínmi ako "nutné zlo", "nedôvera", poprípade "vyhodené peniaze", na čo väčšina ľudí reaguje slovami "nemám záujem".

 

Istá poisťovňa na Slovensku v roku 2013 registrovala za dva zimné mesiace 321 poistných udalostí spôsobených tiažou snehu v celkovej výške 130 000 eur.

Aký je výsledok? Výsledok je taký, že priemerná výška plnenia na jednu poistnú udalosť dosiahla 405 eur! Takáto suma v zásade pokryje ani náklady na odpratanie zničenej strechy. Kde nastal problém?

Vývoj cien nehnuteľností za posledných 25 rokov svedčí o tom, že ceny nehnuteľností stúpli v závislosti od lokality aj viac ako 50-násobne.

Je teda poistná zmluva uzatvorená pred 25-timi rokmi dnes ešte relevantnou?

Za týchto okolností sa čoraz naliehavejšou stáva požiadavka skutočne komplexného riešenia finančnej situácie klientov.

Úverové produkty, majetkové poistenie, investície, zabezpečenie príjmu v prípade invalidity alebo inej nepredvídateľnej situácie sú oblasti, na ktoré nemožno nahliadať oddelene. Komplexnosť je preto základným východiskom pri zostavovaní produktového portfólia klienta.

KONTAKTUJTE NÁS

 ​​Púchov, Trenčiansky kraj, Slovensko

Tel: +421 918 977 594

info@trinityqq.sk

​​​​© 2020 by trinity QQ, s.r.o. | www.competence.sk | webmail.netropolis.sk  

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon