top of page

Aktuality | Naši partneri | Galéria

NAŠI PARTNERI

AZ_Logo_positive_RGB.png

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Najväčšia univerzálna poisťovňa na Slovensku

Allianz poisťovňa bola založená v Berlíne v roku 1890 a počas svojej viac ako 110-ročnej histórie sa stala symbolom spoľahlivosti a kapitálovej sily. Skupina Allianz je jedným z vedúcich integrovaných poskytovateľov finančných služieb na svete. S približne 153 tisícmi zamestnancov na celom svete poskytuje služby viac ako 75 miliónom zákazníkov v 70 krajinách. Allianz dokáže svojim klientom poskytnúť širokú škálu poistných a finančných produktov a taktiež obsiahle poradenstvo prostredníctvom dcérskych spoločností, pričom využíva silné a dobre známe značky.

axa_logo.gif

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

Prestíž a spoľahlivosť

Francúzska skupina AXA je jednou z najprestížnejších finančných spoločností na svete. Pôsobí v 55 krajinách sveta, hlavne v Európe, Severnej Amerike a v ázijsko-pacifickej oblasti. Celosvetovo poskytuje služby viac ako 90 miliónom klientov, zamestnáva vyše 135 tisíc ľudí a spravuje aktíva v celkovej hodnote približne 981 miliárd €. Skupina AXA poskytuje na Slovensku cestovné poistenie a zdravotné poistenie cudzincov.

Colonnade_logo.png

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Špecialista na neživot

Colonnade je moderná neživotná poisťovňa so zameraním na fyzické osoby a podnikateľov v oblasti poistenia majetku, zodpovednosti za škodu, úrazového poistenia a poistenia motorových vozidiel. Ponúkame širokú paletu inovatívnych poisťovacích riešení prostredníctvom siete pobočiek v strednej Európe. Colonnade Insurance S.A. je 100% vlastnená medzinárodnou poisťovacou, zaisťovacou a investičnou spoločnosťou Fairfax Financial Holdings Limited so sídlom v kanadskom Toronte.

gli.jpg

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Je súčasťou jednej z najsilnejších poisťovacích skupín

Patríme do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Sme súčasťou talianskej Skupiny Generali, ktorá má silné medzinárodné postavenie. V Rakúsku, strednej a východnej Európe a Rusku pôsobí Skupina prostredníctvom regionálnej kancelárie (v Prahe) pre Rakúsko, krajiny strednej a východnej Európy a Rusko celkovo v 12 krajinách a patrí tak medzi troch najväčších poisťovateľov v tomto regióne. Vďaka tomu môžu naši klienti využívať výhody vyplývajúce zo silného medzinárodného zázemia.

Logo1.png

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Finančná stabilita a odborná kompetencia

Groupama je významným aktérom francúzskeho a zároveň aj európskeho poisťovacieho trhu. Pomocou svojich 37.500 zamestnancov poskytuje svojim zákazníkom, teraz už aj na Slovensku, služby a produkty na špičkovej úrovni. Jej finančná stabilita a odborná kompetencia bola odmenená takými certifikátmi ako dlhodobé "A" hodnotenie spoločnosti Standard and Poor's a „AA” hodnotenie spoločnosti Fitch Ratings, certifikačných orgánov kvality, alebo cena Eurofonds za významné a spoľahlivé finančné služby.

komunalna_logo.jpg

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Klient na prvom mieste

Jej poslaním je poskytovať klientom produkty a služby v oblastiach životného poistenia, poistenia motorových vozidiel a majetku občanov, zodpovednostného poistenia a tiež v oblasti poistenia priemyselných rizík. V pomerne rýchlom čase si vybudovala silné putá na komunálnu klientelu, ktorá dodnes tvorí jeden zo základných kameňov podnikania.

Kooperativa_SK_nove.jpg

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku už v roku 1990. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a úspešnej poisťovne. Vstupom rakúskeho majoritného akcionára  WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group  sa KOOPERATIVA začlenila do silnej európskej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. Vďaka podpore a vysokokvalitnému know – how akcionára, KOOPERATIVA dosahuje vynikajúce výsledky na poli životného aj neživotného poistenia. KOOPERATIVA zaznamenáva v posledných rokoch prudký nárast svojho podielu na trhu a rozširovanie svojich podnikateľských aktivít, v rámci ktorých získala Komunálnu poisťovňu a majoritný podiel v poisťovni Kontinuita.

PREMIUM.png

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Entuziazmus – Integrita – Dôveryhodnosť – Zodpovednosť

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovateľa služieb usadiť sa, a to prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

UP_logo_zakladne_farebne_0821.png

Union poisťovňa, a.s.

Inovatívna a moderná poisťovňa

Akcionárom Union poisťovne je odborne rešpektovaná poisťovacia spoločnosť s obrovským množstvom unikátneho know-how, ktoré Union poisťovňa prenáša do služieb klientov a firemnej kultúry.

UNIQA.png

UNIQA  pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Jej vizitkou je spoľahlivosť

UNIQA poisťovňa, a.s., je súčasťou najväčšieho rakúskeho poisťovacieho koncernu UNIQA Group Austria. História UNIQA poisťovne, a.s., začína už v roku 1990, keď spoločnosť pôsobila pod obchodným menom Poisťovňa OTČINA, a.s. Poisťovňa OTČINA bola po Slovenskej poisťovni druhou poisťovacou spoločnosťou na Slovensku. Jej vizitkou bola od začiatku spoľahlivosť, finančná stabilita a poskytovanie poistných služieb na vysokej úrovni. Najdominantnejším znakom súčasnej doby je vytváranie jednotných európskych štruktúr. Koncern UNIQA sa rozhodol vyjadriť svoje celoeurópske pôsobenie zmenou obchodných mien všetkých dcérskych spoločností. Jednotné vystupovanie na trhu pod značkou UNIQA nesie so sebou celý rad pozitívnych efektov, z ktorých najviac profituje práve klient.

Wustenrot.jpg

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Originálne produkty a netradičné riešenia

Wüstenrot je finančná skupina pochádzajúca z Nemecka a z Rakúska. Ako prvá v kontinentálnej Európe začala pred 80.rokmi pôsobiť ako stavebná sporiteľňa. V Rakúsku existuje už 30 rokov veľmi úspešná Wüstenrot poisťovňa, ktorá je tu jednou z najväčších. Do nemeckého Wüstenrotu dokonca patrí Württembergische poisťovňa, ktorá bola založená v roku 1827 a je jednou z najstarších poisťovní na svete. Na slovenskom trhu sa finančná skupina Wüstenrot etablovala v roku 1993 v oblasti stavebného sporenia. Wüstenrot životná poisťovňa pôsobila na Slovensku od roku 1998. V roku 2003 sa rozhodla spojiť svoju budúcnosť s Univerzálnou bankovou poisťovňou, ktorej kúpou zároveň vstúpila na trh neživotného poistenia. Nová Wüstenrot poisťovňa, a. s. vznikla 1. januára 2004 a má univerzálnu licenciu. Znamená to, že môže ponúknuť širokú škálu produktov životného i neživotného poistenia pre občanov i organizácie. Je známa novátorským prístupom, originálnymi produktmi a netradičnými riešeniami.

U+.jpg

YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Život sa neustále mení a poistenie s ním

Život nás spravidla prekvapí vtedy, keď to najmenej čakáme. Vaše poistenie preto dokážeme vždy prispôsobiť danej situácii. Môžete sa tak prestať čohokoľvek báť a konečne začať žiť tak, ako ste vždy chceli.

bottom of page