top of page

trinity QQ: Quality for Quantity

1.png

reality | úvery | poistenie sú našou stálicou už od nášho založenia v roku 2010. Trh financií prechádza neustálym vývojom. Informácie, ktoré stoja za drobnopisom všeobecných poistných podmienok, sú v porovnaní s výškou poistného omnoho významnejšie. Preto zostáva osobný kontakt a komunikácia neprekonateľnými atribútmi pre výber kvalitného produktu. O tom, že je z čoho vyberať, svedčí veľkosť a rozmanitosť portfólia našich partnerov, vďaka ktorým vieme prinášať riešenia v rozličných oblastiach:

  • Uzatvárame klientom životné poistenie podľa najnovších trendov.

  • Poisťujeme majetok a život tak, aby nami vybrané produkty boli našim klientom oporou v neistej budúcnosti.

  • V oblasti úverov a lízingu vychádzame v ústrety klientom pri zabezpečovaní financovania bývania, automobilov a iných dopravných prostriedkov.

  • Pre spoľahlivé zhodnocovanie úspor prinášame klientom zodpovedné investičné produkty s pevným výnosom.

Naša činnosť je regulovaná Zákonom Národnej rady SR č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Vybertesi_logo.png

Berieme však do úvahy zvyšujúcu sa finančnú gramotnosť ľudí na Slovensku, a preto prinášame aj možnosť uzatvorenia niektorých druhov poistenia z pohodlia domova cez www.vyberte.si.


Celý proces s možnosťou ONLINE uzatvorenia poistnej zmluvy je rýchly a jednoduchý. Porovnávajte a uzatvárajte rýchlo a bezpečne:

  • Povinné zmluvné poistenie

  • Havarijné poistenie

  • Poistenie majetku, domov a domácností

  • Zodpovednosť za škodu

  • Cestovné poistenie

TQQ_construction_logo_farebneĚ .png

Divízia construction & chemicals reprezentuje nemecké škárovacie hmoty ROMPOX exkluzívne na trhoch Slovenskej a Českej republiky. Technológia aplikácie exteriérových škárovacích hmôt ROMPOX spočíva v jednoduchom nanášaní bezcementovej malty priamo na povrch dlažby, čím sa zabezpečí časovo nenáročná aplikácia s fantastickým výsledkom. Týmto výsledkom je pevná škára, ktorou neprerastá burina a je čistiteľná vysokotlakovým čistením. Estetický vzhľad a produkty odolávajúce záťaži až do 40 ton znamenajú, že našimi zákazníkmi nie sú len privátni klienti, ale aj mestá a industriálne parky.

Prehľad produktov na exteriérové škárovanie je dostupný cez www.rompox.sk.

TQQ_international_logo_farebneĚ_.png

Vďaka rozširovaniu pôsobnosti spoločnosti za hranice Slovenska, zabezpečujeme cez divíziu international export a import tovaru a komodít z krajín bývalého Sovietskeho zväzu do Európy ale aj iných častí sveta. 

TQQ_EN_color.png

Ak sú plasty vyrobené z ropy, môže byť aj ropa vyrobená z plastu?


Na odpad zvykneme nazerať ako na problém. Domácnosti na celom svete produkujú obrovské množstvo odpadu. Znečistenie dosahuje nesmierne rozmery. Dlhodobo boli spaľovne jediným riešením pre haldy odpadu, ktoré produkujeme. Divízia recycling technologies sa pozerá na odpad ako na aktívum. Toto je veta, ktorej aj v súčasnosti verí málokto. To preto, že doteraz sme vedeli z odpadu získať iba plastový granulát z
PET fliaš, prípadne sklo, papier a kovy. Väčšina plastov preto končí na smetisku. Európa tento stav rieši zákazom jednorazových plastových výrobkov.


S našimi partnermi z Veľkej Británie, Rakúska, Nemecka a Grécka sme však vytvorili technologickú schému,
ktorá z odpadu vytvára energiu. Táto energia, teplo a elektrina, je následne dodávaná do skleníkových
komplexov, ktoré zabezpečujú ekonomickú návratnosť vloženej investície. A rastliny v skleníkoch spotrebujú
všetko CO2, ktoré sa vyprodukuje pri výrobe energie.

bottom of page