top of page

Škodová udalosť vs. dopravná nehoda od 1.7.2022


Od 1. Júla 2022 prichádza do platnosti novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, podľa ktorej po novom už k dopravnej nehode nie je za určitých podmienok potrebné volať políciu.


V prípade, ak dôjde pri nehode len k hmotnej škode, tak sa nejedná o dopravnú nehodu, ale o škodovú udalosť. Platí to len v tom prípade, ak účastníci neboli pod vplyvom alkoholu, drog resp. inej návykovej látky, ak nebol nikto zranený, či usmrtený, ak nedošlo k úniku nebezpečných látok alebo nebol poškodený verejný majetok či cesta.


Uvedené bude platiť len vtedy, ak sa účastníci dohodli na zavinení a vyplnili spolu tlačivo o nehode.


Ak sa účastníci nedohodli na zavinení, resp. neboli splnené vyššie uvedené podmienky, je potrebné zavolať políciu a tá posúdi či ide len o škodovú udalosť, alebo o dopravnú nehodu.

Táto novela umožňuje účastníkom riešiť vec aj bez prítomnosti policajta, čo prispeje aj k zníženiu byrokracie na strane aktérov a štátnych orgánov.


Môžu však nastať problémy pri dokazovaní. Poisťovne sa nebudú môcť oprieť o policajnú správu, čo môže pre účastníkov znamenať viac vyšetrovania po vlastnej línii.

84 views0 comments

Comentarios


bottom of page