top of page

Niektoré škody na vozidle smie opravovať výhradne autoservis


1. januára 2022 vstúpila do platnosti novela zákona 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Podľa tejto novely zákona sa niektoré špecifické opravy na aute nesmú vykonávať svojpomocne, ale výhradne v autoservise. Ide hlavne o poškodenia týkajúce sa riadenia, bŕzd, airbagov, zavesenia kolies a deformačných zón. Platí to predovšetkým pre vozidlá spadajúce do kategórie M1 a N1 s dátumom evidencie od 1.januára 2005.


Vozidlo má pozastavenú prevádzku podľa §47 odsek 2 písm. c) po dopravnej nehode resp. inej škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na bezpečnostné prvky vozidla: riadenie, brzdy, zavesenie kolies, deformačné zóny a systém airbagov. Jeho pozastavenie je účinné do doby, kým sa nepodrobí technickej, emisnej kontrole a oprave poškodených častí o čom pojednáva §47 odsek 3, 4 a 5. Po oprave vydá autorizovaný či nezávislý autoservis potvrdenie o oprave a následne môže byť absolvovaná technická a emisná kontrola vozidla. Lehota na odstránenie škôd je 180 dní. Po uplynutí tejto doby je vozidlo dočasne resp. na trvalo vyradené z evidencie.


Poisťovne sa na túto zmenu v legislatíve pripravili a ich spolupracujúce autoservisy spĺňajú dané technické a odborné požiadavky. V prípade poškodenia hlavných bezpečnostných prvkov vozidla sa odporúča kontaktovať asistenčné služby.

33 views0 comments

Comments


bottom of page