top of page

TECHNOLÓGIA A INOVÁCIE

MENÍME PROBLÉM NA AKTÍVUM; NELIKVIDUJEME, ZHODNOCUJEME!
 

Na odpad zvykneme nazerať ako na problém.  Domácnosti na celom svete produkujú obrovské množstvo odpadu. Znečistenie dosahuje nesmierne rozmery. Pohľad na plnú popolnicu vzbudzuje u  väčšiny ľudí pocity zúfalstva. Dlhodobo boli spaľovne jediným riešením pre hordy odpadu, ktoré produkujeme.

 

Odpad je aktívum: veta, ktorej aj v súčasnosti verí málokto. A to preto, že doteraz sme vedeli z odpadu získať iba plastový granulát z PET fliaš, sklo, papier a kovy. Väčšina plastov preto končí na smetisku. Prípadne sa tieto plasty používajú ako palivo, čo v súčasnom boji proti produkcii skleníkových plynov určite nie je namieste. Európa tento stav rieši zákazom jednorazových plastových výrobkov. Praktické plastové slamky sú nahrádzané nepríjemnými papierovými „rúrkami“.

Avšak ak plasty sú vyrobené z ropy, môže byť aj ropa vyrobená z plastu?

bottom of page